Renoveringar

Renoveringar

När en gravsten har stått i många år kan den behöva renoveras. Väder och vind påverkar olika stensorter olika mycket. Syftet med renovering är att återskapa ursprungligt skick och ofta gör man detta i samband med komplettering av text.

Ommonteringar

Det är kyrkogårdsförvaltningen som utför kontroller på gravstenar för att se att de står säkert. Om bedömningen görs att gravstenen behöver monteras om eller riktas kan vi hjälpa er med detta. Det är ni som gravrättsinnehavare som är ansvariga för att gravplatsen uppfyller de krav och regler som ställs.

Vi har en mångårig kunskap och erfarenhet som gör att vi kan förverkliga era önskemål.

GLIMMASTEN AB

Copyright © 2020

Medlem i sveriges stenindustriförbund
Svenska narkotikapolisföreningen - Utbildar & informerar
ADRESS
Boaltsvägen 18
289 46 Glimåkra
KONTAKT
Telefon: +46 734-208 730
E-post: info@glimmasten.se