Renoveringar

Renoveringar

När en gravsten har stått i många år kan den behöva renoveras. Väder och vind påverkar olika stensorter olika mycket. Syftet med renovering är att återskapa ursprungligt skick och ofta gör man detta i samband med komplettering av text.

Ommonteringar

Om din gravsten behöver förnyas, heter det en text komplettering.
Vi tar hem stenen tvättar från ev mossa och grus, fräschar upp den befintliga texten. Vi gör sedan en komplettering av önskad text mm, samt monterar tillbaka den. Vi kollar alltid att den stående gravstenen är monterad på rätt sätt enligt CGK.