Kompletteringar

Textkomplettering

Textkomplettering innebär att man kompletterar den befintliga texten med ytterligare namn och eventuellt datum. Vanligtvis behöver man då även se över den befintliga texten för att få ett enhetligt intryck.