Byggsten

Granit är ett mycket hållbart material och som klarar hög belastning under lång tid, samtidigt som det är okänsligt för väder och vind. Därför är graniten så användbar som byggnadssten och vi tillverkar stenprodukter för alla miljöer, både offentliga och privatägda. Det kan vara beläggningar med plattor eller hällar, kantsten, murar, trappor, ramper, sittbänkar med mera.